Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczypospolitej

      Jubileusz 650-lecia miasta i parafii przypadający na 2012 r. był doskonałą okazją, by przybliżyć młodemu pokoleniu trwałe wartości, które z pietyzmem są przekazywane, kultywowane i uwalane w lokalnej tradycji. Organizatorzy jubileuszu podjęli szereg inicjatyw, by pokazać olbrzymie przemiany, które dokonały się w naszym mieście, szczególnie od chwili odrodzenia się samorządności terytorialnej w Polsce.

      Pod koniec 2012 r., na podsumowanie 650-lecia Ropczyc, wydano naukowe opracowanie  Dziejów Ropczyc, które stanowi zmaterializowane pokłosie jubileuszu miasta i parafii Ropczyce.
      Monografię wydano z inicjatywy Samorządu Miasta i Gminny Ropczyce pod redakcją naukową prof. Włodzimierza Bonusiaka z recenzją nau. krakowskiego uczonego Feliksa Kiryka. Książkę przygotowało  dwunastu autorów, głównie naukowców związanych z Uniwersytetem Rzeszowskim. Autorami artykułów są: Andrzej Bonusiak, Stanisława Bonusiak, Włodzimierz Bonusiak, Paweł Grata, Władysław Tabasz, ks. Julian Tarnawski, Stanisław Zaborniak, Edyta Czop, Marcin Janowski, Ewa Rabczak, Anna Wenc i Grażyna Woźny. Monografia wydana została przez wydawnictwo JOTA w Rzeszowie, którego dyrektorem jest Józef Ambrozowicz.
      Książka zawiera 14 rozdziałów, których cezura czasowa sięga1984 r., bowiem na tej dacie kończy się materiał zamieszczony w pierwszej monografii pt. Ropczyce. Zarys dziejów, wyd. 1991 r. z inicjatywy ks. dra Jana Zwierza. Każdy rozdział zawiera streszczenie, które przetłumaczono na język angielski, niemiecki i ukraiński.
      Jubileuszowe wydawnictwo zatytułowane Dzieje Ropczyc u schyłku PRL i w III Rzeczypospolitej, jak każde tego typu naukowe opracowanie wymagało dużego trudu organizatorskiego i wysiłku autorskiego, gdyż dotarcie do prymarnych źródeł było utrudnione, czasami wręcz niemożliwe, chociażby ze względu na powódź, która dokonała olbrzymich zniszczeń w zasobach archiwalnych. [...]

Wydarzenia Roku 2018

Uprzejmie informujemy, iż sezon największych imprez plenerowych i nie tylko 2018 roku dobiegł końca. Na kolejne wielkie imprezy zapraszamy w roku 2019. Dziękujemy za liczny udział w tegorocznych

wydarzeniach organizowanych w ramach roku jubileuszowego, w którym obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Informacje dotyczące terminów i miejsca wydarzeń planowanych na 2019 rok zostaną zamieszczone tuż po Nowym Roku. Prosimy o śledzenie serwisu.

Redakcja

Statystyki

  • 183523Wizyty ogółem:
  • 64749Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: