Konferencja naukowa

      W związku z jubileuszem 650-lecia naszego miasta, 27 kwietnia odbyła się w Zespole Szkół nr 2 międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dzieje i rozwój królewskiego miasta Ropczyce”. Organizatorami sesji naukowej byli: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Samorząd Ropczyc, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach. Konferencja miała na celu popularyzację wiedzy o dziejach naszego miasta, integrację środowisk zajmujących się edukacją regionalną i historią oraz zachęcenie wszystkich do podejmowania tematyki związanej z dziejami naszego regionu. Sesję rozpoczęto odśpiewaniem Bogurodzicy, pieśni pełniącej rolę pierwszego  hymnu Polski. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski – prorektor WSI-E w Rzeszowie, dr hab. prof. nadzwyczajny Władysław Tabasz – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Prelegenci biorący udział w sesji naukowej to: - prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski), który  opowiedział o kulisach powstania i pracach związanych z napisaniem książki „Dzieje Ropczyc w ujęciu II części monografii miasta”. Poinformował on zebranych, że w związku z jubileuszem 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom, TPZR i władze miasta wystąpiły do Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego z propozycją opracowania monografii obejmującej zmiany i rozwój naszego miasta po roku1985, zawierającej dzieje parafii ropczyckich, informacje o rozwoju sportu i turystyki, kultury oraz biografie wybitnych ludzi działających w Ropczycach. [...]

Więcej na te i inne tematy możecie państwo przeczytać w wydaniu drukowanym miesięcznika
„Ziemia Ropczycka”.

Wydarzenia Roku 2018

W 2018 roku na miano "Wydarzeń Roku" zasługują następujące imprezy:

- Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej, który odbędzie się w dniu 7 stycznia 2018 roku

- 41. Dni Ziemi Ropczyckiej, które planowane są na okres od 24 do 27 maja 2018 roku

- XV Międzynarodowy Jarmark Kowalski, który planowany jest w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2018 roku

- Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018 roku

Jednocześnie informujemy, iż planowane terminy imprez mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie serwisu internetowego.

Redakcja

Statystyki

  • 178802Wizyty ogółem:
  • 62635Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: