Szanowni Mieszkańcy królewskich Ropczyc i Ziemi Ropczyckiej

Dobiega końca 2012 rok, który był dla miasta i parafii szczególnym czasem. Świętowaliśmy bowiem niezwykły jubileusz 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom przez króla Kazimierza Wielkiego. To doskonała okazja, by przybliżyć młodemu pokoleniu trwałe wartości, które z pietyzmem są przekazywane, kultywowne i utwalane w lokalnej historografii, a także aby pokazać olbrzymie przemiany, które dokonały się w naszym mieście, szczególnie od chwili odrodzenia się samorządności terytorialnej w Polsce. Większość jubileuszowych wydarzeń już za nami, zatem pozwólcie Państwo, że w ogromnym skrócie przypomnę o najważniejszych, kluczowych wydarzeniach.

Obchody 650-lecia zainaugurowaliśmy 2 marca uroczystą sesją z wykładem prof. Władysława Tabasza o Dziejowym znaczeniu Ropczyc i znakomitym musicalem „Wiwat Ropczyce” w wykonaniu utalentowanej ropczyckiej młodzieży. 28 maja, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Andrzej Stępień przedstawił wykład pt. Perspektywy rozwoju samorządności w Polsce.

W tym szczególnym czasie samorząd Miasta i Gminy wypracował i przyjął  jednomyślnie dwa akty: Rezolucję i Przesłanie stanowiące wieczystą dokumentację Ropczyc. Dokonaliśmy także pełnego tłumaczenia Aktu Lokacyjnego, którym 3 marca 1362 r.  król wprowadził na  widownię dziejów miasto Ropczyce.

Do panteonu Honorowych Obywateli Miasta Ropczyce w 2012 r. dołączyli JE ks. bp Kazimierz Górny, ks. Jan Delekta, Stanisław Ziemiński i Jan Kopeć z Chicago. Warto zaznaczyć, że od 1922 r. ten zaczytany tytuł nadano zaledwie 12 osobom, w tym ks. prof. Michałowi Hellerowi, laureatowi prestiżowej nagrody Templetona, który ponownie zagościł w naszym mieście z wykładem 16 listopada 2012 r. podczas sesji posumowującej 650-lecie Ropczyc.

Kulminacyjnym punktem obchodów były jubileuszowe Dni Ziemi Ropczyckiej, które głęboko zakorzenione w lokalnej tradycji, podobnie jak Międzynarodowy Jarmark Kowalski i Święto Plonów zgromadziły ponad 10-tysięczną publiczność. Znakomitą atmosferę i frekwencję na koncertach zapewniły mam najpopularniejsi w Polsce artyści: Kamil Bednarek,  zespół FEEL, Katarzyna Jamróz, zespół Baciary, Maciej Maleńczuk i inni artyści.

          Niezapomniany  i wzruszający koncert dali znani na ogólnopolskiej estradzie, a związani z Ropczycami: Grzegorz Kopala, Grzegorz Ważny i Zespół MONK, Przemysław Skałuba z zespołem WARSAW KLEZMER BAND, Beata Wiater z zespołem LATINO GRANDA,  i wszystkim znany, Marcin Daniec.

Przez cały rok odbywały się spotkania z kulturą i lokalną tradycją. Na wyróżnienie zasługują I Festiwal Galicja w Gnojnicy Dolnej, festiwale młodzieżowe, liczne wernisaże i wieczory filmowe, konkursy i widowiska historyczne, które dostarczyły estetycznych przeżyć i wiedzy o historii Ropczyc. Królewski rodowód miasta i parafii był tematem międzynarodowej konferencji z udziałem wybitnych naukowców z polskich i słowackich uczelni.

W roku jubileuszu odbyło się wiele imprez sportowych promujących aktywny i rodzinny wypoczynek. Spektakularny przebieg miały pikniki sportowe i motoryzacyjne, pokazy spadochroniarskie, biegi uliczne, turnieje firm i zakładów pracy, mecze rozegrane na ropczyckich „Orlikach”.

Pokłosiem „urodzin miasta”, z którego czerpać będą  obecne i przyszłe pokolenia są: rewitalizacja rynku, monografia będąca syntezą dziejów Ropczyc od schyłku PRL-u do współczesności, liczne okolicznościowe publikacje, rondo 650-lecia Ropczyc oraz pomnik ks. dra Jana Zwierza, którego poświęcenia dokonał 16 listopada ks. bp Kazimierz Górny w asyście księży, władz samorządowych, rodziny śp. ks. Zwierza i mieszkanców Ropczyc. Tego dnia odbyła się również uroczysta sesja Rady Miejskiej posdumowująca i zamykająca jubileusz miasta, z udziałem wielu znamienitych gości, którym bliskie są Ropczyce.

Jako długoletni gospodarz królewskich Ropczyc jestem głęboko przeświadczony, że spełniliśmy oczekiwania każdej grupy odbiorców bez względu na wiek, płeć i wykształcenie, że te kilka miesięcy przyśpieszonego pulsu miasta przyniosły satysfakcję, wyzwoliły pozytywne emocje, refleksje i pogłębiły znajomość dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

Pragnę podziękować wszytkim, którzy włączyli się w jubilueusz naszego miasta.

Dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Miejskiego, zarządowi TPZR na czele z prezesem prof. Władysławem Tabaszem, placówkom kulturalnym, oświatowym i sportowym, instytucjom charytatywnym, organizacjom pozarządowym oraz kapłanom z parafii pw. Przemienienia Pańskiego wspierających nas modlitwą.

Dziękuję za  cenne wsparcie, którego udzielili nam liczni sponsorzy oraz lokalne media, które zapraszały, informowały i promowały  królewski gród nad Wielopolką.

 Bolesław Bujak
Burmistrz Ropczyc

Wydarzenia Roku 2018

Uprzejmie informujemy, iż sezon największych imprez plenerowych i nie tylko 2018 roku dobiegł końca. Na kolejne wielkie imprezy zapraszamy w roku 2019. Dziękujemy za liczny udział w tegorocznych

wydarzeniach organizowanych w ramach roku jubileuszowego, w którym obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Informacje dotyczące terminów i miejsca wydarzeń planowanych na 2019 rok zostaną zamieszczone tuż po Nowym Roku. Prosimy o śledzenie serwisu.

Redakcja

Statystyki

  • 183524Wizyty ogółem:
  • 64750Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: