Wydawca:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej

Zespół redakcyjny:

Teresa Kiepiel – red. nacz.

Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Jolanta Kaszowska

Marcin Świerad – red. Wielopole Skrzyńskie

Osoby współpracujące:

Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Przemysław Łagowski, Mateusz Surman - red. Ostrów

Barbara Traciak – Zagorzyce

Dyżury redakcyjne:

czwartek w godz. 10:00 – 12:00 w Centrum Kultury w Ropczycach.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów. Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy.

Reklamy  i artykuły prosimy przesyłać na adres:

redakcja@gazeta-ziemiaropczycka.pl

Miesięcznik „Ziemia Ropczycka” jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

Wydarzenia Roku 2018

W 2018 roku na miano "Wydarzeń Roku" zasługują następujące imprezy:

- Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej, który odbędzie się w dniu 7 stycznia 2018 roku

- 41. Dni Ziemi Ropczyckiej, które planowane są na okres od 24 do 27 maja 2018 roku

- XV Międzynarodowy Jarmark Kowalski, który planowany jest w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2018 roku

- Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018 roku

Jednocześnie informujemy, iż planowane terminy imprez mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie serwisu internetowego.

Redakcja

Statystyki

  • 178803Wizyty ogółem:
  • 62636Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: