Wydawca:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej

Zespół redakcyjny:

Teresa Kiepiel – red. nacz.

Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Jolanta Kaszowska

Marcin Świerad – red. Wielopole Skrzyńskie

Osoby współpracujące:

Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Przemysław Łagowski, Mateusz Surman - red. Ostrów

Barbara Traciak – Zagorzyce

Dyżury redakcyjne:

czwartek w godz. 10:00 – 12:00 w Centrum Kultury w Ropczycach.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów. Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy.

Reklamy  i artykuły prosimy przesyłać na adres:

redakcja@gazeta-ziemiaropczycka.pl

Miesięcznik „Ziemia Ropczycka” jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

Wydarzenia Roku 2018

Uprzejmie informujemy, iż sezon największych imprez plenerowych i nie tylko 2018 roku dobiegł końca. Na kolejne wielkie imprezy zapraszamy w roku 2019. Dziękujemy za liczny udział w tegorocznych

wydarzeniach organizowanych w ramach roku jubileuszowego, w którym obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Informacje dotyczące terminów i miejsca wydarzeń planowanych na 2019 rok zostaną zamieszczone tuż po Nowym Roku. Prosimy o śledzenie serwisu.

Redakcja

Statystyki

  • 185819Wizyty ogółem:
  • 66043Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: