Wydawca:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej

Zespół redakcyjny:

Teresa Kiepiel – red. nacz.

Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Jolanta Kaszowska

Marcin Świerad – red. Wielopole Skrzyńskie

Osoby współpracujące:

Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Przemysław Łagowski, Mateusz Surman - red. Ostrów

Barbara Traciak – Zagorzyce

Dyżury redakcyjne:

czwartek w godz. 10:00 – 12:00 w Centrum Kultury w Ropczycach.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów. Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy.

Reklamy  i artykuły prosimy przesyłać na adres:

redakcja@gazeta-ziemiaropczycka.pl

Miesięcznik „Ziemia Ropczycka” jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

Wydarzenia Roku

Dziękujemy, że w tak trudnym czasie (epidemii) COVID-19 w 2020 roku byliście z Nami podczas przygotowywanych w ograniczonym zakresie spowodowanym obostrzeniami sanitarnymi wydarzeniach.

Redakcja

Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej
ul. Bursztyna 1
39-100 Ropczyce
Tel.: (17) 221 82 28
Fax: (17) 221 01 98
NIP: 818-10-05-211
e-mail: redakcja@gazeta-ziemiaropczycka.pl
Internet: www.gazeta-ziemiaropczycka.pl

Statystyki

  • 274770Wizyty ogółem:
  • 83844Ilość odwiedzających:
  • 2Odwiedzający obecnie stronę: