Z obrad Rady Miejskiej w Ropczycach

 

14 sesja Rady Miejskiej w Ropczycach – 17 września 2019 r.

W 14 sesji Rady Miejskiej udział wzięli wszyscy radni. Według porządku obrad zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Miejskiej tematem obrad była praca nad 11 projektami uchwał, sprawozdanie organu wykonawczego z działalności oraz tzw. sprawy różne – czas na wypowiedzi radnych w sprawach innych, niż w ramach omawianych projektów uchwał i na przekazywanie spraw z reprezentowanych osiedli i sołectw.

W części uchwałodawczej sesji radni przeanalizowali jedenaście projektów uchwał, spośród których dziesięć projektów uchwał zostało skierowanych przez Burmistrza Ropczyc i jeden przez przewodniczącego rady. Rada podjęła decyzje dotyczące:

 • gospodarki nieruchomościami: regulacja spraw własnościowych ul. Dworcowej (Czekaj) oraz wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości po byłej szkole w Brzezówce (działka z budynkiem) będące następstwem powstania nowej szkoły w tej miejscowości,
 • przystąpienia do realizacji w przyszłym roku inwestycji: przebudowa targowiska (810 221 zł dotacja ze środków europejskich i 489 779 zł ze środków budżetu gminy), budowa przedszkola ze żłobkiem
  przy ul. Mehoffera (3,5 mln zł ze środków własnych), przebudowa ul. Skorodeckiego wraz z budową chodnika (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 991 000 zł i udział własny w wysokości 897 830 zł), wniesienia wkładu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1 mln zł w 2020 r. i 600 tys. zł w 2021 r. z przeznaczeniem na udział w budowie kolejnych mieszkań lokatorskich przy ul. Mehoffera,
 • spraw finansowych – zmian w budżecie będących dostosowaniem do bieżących zadań,
 • spraw społecznych, w tym:
 • uporządkowanie zasad gminnego programu Karta Rodziny Wielodzietnej (m.in. do korzystania z tego programu wystarczy zameldowanie i zamieszkiwanie z dziećmi na terenie miasta i gminy Ropczyce jednego z rodziców lub opiekunów),
 • wystąpienie do Ministra Środowiska o utrzymanie na dotychczasowym poziomie tzw. opłaty środowiskowej (opłata ta ma wzrosnąć od 2020 roku o 100 zł do wysokości 270 zł za tonę, a jest jednym z elementów składających się na opłatę za odbiór odpadów komunalnych, w tym od gospodarstw domowych)

Jedenasty projekt uchwały dotyczący wygaśnięcia mandatu radnej nie uzyskał wymaganej większości głosów – uchwała nie została podjęta. Na bazie omawianych projektów były przedstawiane wyjaśnienia, toczyły się dyskusje, wymiana poglądów i argumentów za i przeciw.


Część sprawozdawcza
Zgodnie z miejscowymi przepisami i zwyczajami, jednym z punktów obrad prawie każdej sesji roboczej jest sprawozdanie z działalności burmistrza i tym samym z pracy podległego mu urzędu miejskiego oraz  jednostek organizacyjnych. Punkt ten realizuje burmistrz Bolesław Bujak.

W ramach części informacyjnej na 14 sesji burmistrz przekazał podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości dożynkowych w sołectwach i osiedlach, których podsumowaniem były uroczystości gminne w Ropczycach – najpierw uroczysta msza, następnie widowisko obrzędowe, na zakończenie zabawy taneczne oraz koncert na stadionie miejskim. Następnie, w związku z kończącym się sezonem inwestycyjnym, przekazał dane z realizacji planowanych zadań, a także odniósł się do zadań planowanych.


Inwestycje:

 • 5 września, podczas sołeckiego pikniku na pożegnanie lata, nastąpiło uroczyste oddanie do użytku szkoły w Brzezówce. Na tę szkołę mieszkańcy czekali od kilkudziesięciu lat. Na razie jest to szkoła 3-klasowa wraz z oddziałem przedszkolnym. Obiekt jest połączony z wcześniej oddaną częścią pełniącą funkcję domu kultury oraz siedziby miejscowej jednostki OSP. Burmistrz wyraził opinię, że jeżeli w każdej klasie będzie co najmniej 8 dzieci z roku na rok, to przyjdzie czas na decyzje o rozbudowie obiektu pod kątem szkoły 8-klasowej (tak więc wszystko zależy od decyzji rodziców najmłodszych dzieci). Przekazał także podziękowania społecznym organizatorom uroczystości: sołtysowi wraz z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich, członkiniom Klubu Seniora oraz zarządowi OSP z Brzezówki.
 • w realizacji jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach. Planowany termin zakończenia – przełom roku 2019/2020. Trwa analiza możliwości finansowych budżetu w związku z wyposażeniem obiektu, aby umożliwić korzystanie z niego w ramach lekcji wychowania fizycznego (uczniowie) oraz przez inne osoby i organizacje rozwijające zainteresowania sportowe swoich członków
 • trwa budowa kanalizacji; na obecnym etapie największe zaawansowanie budowy dotyczy zadania Kolonia – Mickiewicza, następnie sołectw Gnojnicy i na końcu osiedli Brzyzna i Granice. Efektem realizacji tej inwestycji, po przyłączeniu jak największej ilości mieszkańców, będzie nieskażona ziemia oraz czyste powietrze i woda, z której korzystamy na co dzień; zatem ważne jest, by do powstającego kolektora sanitarnego przyłączyło się jak najwięcej gospodarstw
 • w dwóch jednostkach pomocniczych (sołectwo Lubzina i osiedle Chechły) będą realizowane (po przetargu) małe place sportowo-rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych, czyli osiedlowe strefy aktywności
 • zostały zakończone dwa zadania w zakresie oświetlenia ulic: odcinek drogi powiatowej od Lubziny na Przymiarki i odcinek ul. Zielonej w Łączkach Kucharskich
 • w nawiązaniu do podjętych przez wadę uchwał, burmistrz poinformował, że została podjęta decyzja o budowie oświetlenia ulicy Skorodeckiego (przetarg), aby wyprzedzić modernizację ulicy wraz z budową chodnika od ul. Wyszyńskiego do ul. Przemysłowej, aby nie doszło do kolizji dwóch inwestycji, a jednocześnie, żeby jedna z najważniejszych przelotowych ulic Ropczyc i tym samym całej gminy, została kompleksowo przebudowana [...]

 

 

9. Ropczyckie PlanszoGranie

    W sobotę 21 września, zgodnie z dziewięcioletnią już tradycją, w Centrum Kultury im. J. Mehoffera w Ropczycach odbyło się spotkanie z nowoczesnymi grami planszowymi. Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Klub Gier Planszowych, który w tym roku obchodzi 10 rocznicę swojego powstania.

Jak co roku przygotowaliśmy turnieje dla młodych adeptów planszówek. Szczególnie wsparło nas krakowskie wydawnictwo Bard, które udostępniło gry turniejowe - Dr Eureka oraz Geniusz - a także ufundowało nagrody dla najlepszych uczestników. Ponadto uczestnicy imprezy mogli zapoznać się z nowościami wydanymi przez Bard: Hadara, Smash Up oraz Dice City. W turniejach uczestniczyli uczniowie ze szkół  podstawowych z naszego powiatu pod opieką nauczycieli zaangażowanych w propagowanie gier planszowych. Uczniami z Gnojnicy opiekował się Jan Strózik, z Witkowic - Agnieszka Skiba, z Niedźwiady - Aleksandra Ochab, z Ostrowa - Łukasz Łącała, z Checheł - Katarzyna Żurek oraz z ropczyckiej "Jedynki" - Alicja Ziobro oraz Edyta Herbut. Dzięki wieloletniemu udzielaniu się w różnych formach turniejów, imprez i innych wydarzeń, młodzież z naszych szkół regularnie zdobywa znaczące miejsca na ogólnopolskich turniejach. Równie ważny jest stały, aktywny udział naszego środowiska w testowaniu gier, które dopiero mają być wydane. Blisko 70 uczniów z wielkim zaangażowaniem i równie ogromnymi emocjami rywalizowało w kilku rundach turnieju Dr. Eureka to sprytna gra zręcznościowa, w której gracze muszą jak najszybciej przekładać kolorowe kulki między menzurkami, aby uzyskać wzór widoczny na karcie. Ponieważ każdy z graczy ma nieco inny początkowy układ kulek nie ma problemu "odgapiania". Druga propozycja turniejowa - Geniusz - to gra logiczna, w której należy tworzyć wzory dające jak najwięcej punktów. Główna cecha wyróżniająca grę, to fakt, że punkty można zdobywać na sześciu torach, ale decyduje wartość na najsłabszym torze. [...]

Narodowe Czytanie 2019

W sobotni słoneczny poranek na Ropczyckim Rynku po raz kolejny wspólnie czytano w ramach tegorocznej, ósmej z kolei, edycji Narodowego Czytania. Podczas akcji czytano Nowele polskie.

Spośród zaproponowanych ośmiu tytułów: Katarynka Bolesława Prusa, Dobra pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) Bruno Schulza, Orka Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony ... Stefana Żeromskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza, Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) Henryka Rzewuskiego - wybraliśmy Katarynkę Bolesława Prusa oraz fragmenty Dobrej pani Elizy Orzeszkowej. Spotkanie zorganizowała tradycyjnie ropczycka biblioteka we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Seweryna Udzieli w  Ropczycach.
Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III szkoły "na Górce" swoimi występami uświetniły uroczystość, przedstawiając fragment Calineczki H. Ch. Andersena i Rzepkę Jana Brzechwy. Nowele czytali: Katarynkę Bolesława Prusa: Marek Misiura - zastępca burmistrza Ropczyc, ks. dr Stanisław Mazur - proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, Maria Golenia - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Maria Kozińska - dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach w Ropczycach, Bożena Rygiel - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach, Wioletta Czemarnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej, Elżbieta Ryniewicz - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Ropczycach, Wiesław Rygiel - prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ropczycach, Wiktoria Świerk - uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Ropczycach, Zofia Gawron - uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Ropczycach. Dobrą Panią Elizy Orzeszkowej: Maria Pociask - emerytowana nauczycielka, Halina Godek
- emerytowana nauczycielka, Zofia Marć - czytelniczka, Wanda Świętoń - emerytowana nauczycielka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania zgromadzonym na ropczyckim rynku, a w szczególności czytającym. Dziękujemy także za pomoc w organizacji wydarzenia Dorocie Worowskiej - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ropczycach, nauczycielkom: Krystynie Śliwińskiej, Dorocie Ciosek, Justynie Podulce, ks. dr Stanisławowi Mazurowi, Sylwii Ruszel - dyrektor Centrum Kultury w Ropczycach oraz TV Ropczyce za patronat medialny. [...]