Z obrad Rady Miejskiej w Ropczycach

 

XLV sesja – 27 listopada 2017 r.

Podstawą pracy rad gmin, organów stanowiących w każdym samorządzie, są projekty uchwał opracowywane przez wójtów, burmistrzów, czy prezydentów. Tak jest i w Ropczycach. Realizując swoje ustawowe obowiązki Burmistrz Ropczyc i ropczycka Rada Miejska rozwiązali aktualne sprawy w formie 16 uchwał, które od daty sesji są podstawą do działań przez poszczególne jednostki samorządu. Poniżej krótka opis tematów pracy rady i burmistrza. Tytułem wyjaśnienia: z uwagi na wymagania prawne różnych ustaw i rozporządzeń jedna sprawa może tematem dwóch, a nawet trzech uchwał.

            W przyszłym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Miasto i Gmina Ropczyce chcą wpisać się w ogólnopolski nurt uroczystych obchodów. Pierwszym krokiem ku temu jest powołanie Komitetu Honorowego Gminnych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Komitet liczy 36 osób; są to parlamentarzyści, działacze samorządowi, przedstawiciele instytucji edukacyjnych, proboszczowie ropczyckich parafii, szefowie instytucji gminnych, reprezentanci innych instytucji, organizacji zawodowych, społecznych, politycznych, regionalnych. Przewodniczącym komitetu został burmistrz Bolesław Bujak, który podziękował radnym za jednomyślne zatwierdzenie jego składu. Zaznaczył, że uważa to za dobry początek współpracy, za jeden z elementów kreujących pozytywny wizerunek Ropczyc. Zapowiedział, że na pierwszym spotkaniu zespołu zostanie omówiony projekt ramowego programu obchodów. Burmistrz wyraził pogląd, że dobrze byłoby zachować pamięć o jubileuszu w postaci nazwy nowego obiektu edukacyjnego – jak hala sportowo-widowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach. Wtedy jubileusz ten byłby ciągle żywy wraz z kolejnymi pokoleniami Ropczycan, zaczynających edukację w tej szkole.

            W ramach bloku spraw finansowych, (obok bieżących regulacji prawnych i finansowych), postanowiono między innymi o wniesieniu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego kolejnej kwoty 150 000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego (jest to udział Gminy w budowie bloku lokatorskiego, łącznie 550 tys. zł). Od dłuższego czasu spółka gminna TBS przygotowuje się do budowy bloku z mieszkaniami (24) na wynajem, czyli dla rodzin, które nie dysponują zbyt dużym kapitałem, ale mają dochód pozwalający na opłatę czynszu zawierającego spłatę kredytu. Przygotowanie do budowy tego bloku to między innymi procedura wniosku o kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego, przetarg na wyłonienie wykonawcy i utworzenie grupy przyszłych najemców decydujących się na warunki finansowe tej formuły w zamian za uzyskanie stabilnego prawa do mieszkania. Wykorzystując możliwości prawne Gmina Ropczyce kolejny raz włącza się w to przedsięwzięcie. Również w ramach bloku finansowego dostosowano do sytuacji wnioskodawców przydział dotacji na odnowę zabytków w ramach tej samej puli środków, a więc 40 tysięcy zł (zamiast 20 tysięcy) otrzyma zabytkowy kościół św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie na zakres renowacji zabytku wskazany we wniosku i kościół św. Michała Archanioła w Witkowicach (bez zmian) 20 tysięcy zł. 

            Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju i dążąc do pełnej dostępności przedszkoli dla wszystkich dzieci postanowiono o utworzeniu od roku szkolnego 2018/19 trzech nowych oddziałów przedszkolnych na terenie wiejskim: w Lubzinie, w Niedźwiadzie Górnej i w Małej. W pierwszym roku szkolnym oddziały te będą funkcjonować przy pomocy środków z dotacji i z budżetu Gminy, w proporcji: 85% – dotacja i 15% – budżet Gminy.

W ramach starań podjętych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz najstarszych seniorów, niesamodzielnych z powodu wieku, choroby, czy niepełnosprawności zatwierdzono realizację programu „Wśród swoich”, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej. Angażując 7 730 zł. udziału własnego na pomoc seniorom zyskuje się 146 603,68 zł. Wdrożenie pomocy nastąpi w okresie od 1.09.2018 r. do 31.12.2019 r..

              Jak zwykle po części uchwałodawczej miała miejsce część sprawozdawcza, w której burmistrz Bolesław Bujak dokonał wstępnego podsumowania inwestycji 2017 roku. W dziedzinie drogownictwa udało się wykonać terminowo cały zaplanowany zakres. W dziedzinie inwestycji budynkowych prawie cały zakres prac jest zakończony; są inwestycje jeszcze w końcowej fazie realizacji. W dziedzinie inwestycji liniowych, jak wodociągi i kanalizacja, po paru latach uzgodnień udało się zakończyć projekt wodociągu Lubzina – Okonin – Łączki Kucharskie – Niedźwiada oraz projekt kanalizacji Gnojnicy. W Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w obrębie ulic: Kolonia i Rzeszowska, na osiedlach: Brzyzna i Granice oraz w sołectwie Gnojnica. Termin rozstrzygnięcia wniosku przypada na przyszły rok. Również na przyszły rok, choć w procedurze przetargowej bieżącego roku, zostały już wyznaczone dwa zadania: budowa szkoły w Brzezówce oraz budowa zadaszonej „altany” przy budynku wielofunkcyjnym w Granicach. Dokonując podsumowania wykonania budżetu Gminy w części inwestycyjno-modernizacyjnej, przed dwoma ostatnimi sesjami (44. i 45.) radni dokonali przeglądu najważniejszych przedsięwzięć gospodarczych.

W związku z tym, że zaczyna się zimowa aura burmistrz przypomniał, że Urząd Miejski jest gotowy do zimy; w zakresie utrzymania dróg gminnych zostały wybrane firmy odpowiedzialne za utrzymanie zimowe. Ponieważ na terenie miasta i gminy Ropczyce występują drogi i ulice nie tylko gminne, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy w rynku została udostępniona informacja o własności i zarządcach poszczególnych dróg oraz o firmach odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie. [...]

Dwaj panowie W i ich „Wesele”

    

   Rok 2017 został ogłoszony rokiem Stanisława Wyspiańskiego, poety, malarza, architekta Młodej Polski w związku z 110. rocznicą jego śmierci. Ropczycka biblioteka włączyła się w obchody upamiętniające tę niezwykła postać.

W andrzejkowe popołudnie w bibliotece odbyło się spotkanie w ramach Saloniku Literackiego. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Imelda Sobańska, od lat współpracująca z ropczycką biblioteką. Pani Imelda przedstawiła wykład ph. Tak się ta historia miele, czyli dwaj panowie W – Wajda i Wyspiański i ich „Wesele”. Nie było to pierwsze spotkanie poświęcone Wyspiańskiemu. We wrześniu Wesele było lekturą Narodowego Czytania, które odbyło się także w naszej placówce.

Listopad to szczególny miesiąc dla dwóch panów W. 17 listopada 1900 r. odbył się skromny ślub Stanisława Wyspiańskiego i Teodory Pytkówny. Dwa dni później, 20 listopada Wyspiański był gościem na weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny; to wydarzenie stało się kanwą dramatu. Wielki dramaturg i malarz umiera także w listopadzie – 28. 1907 r. Natomiast 30 listopada imieniny świętował Andrzej Wajda, reżyser filmu fabularnego nakręconego w 1972 r. na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego.

W swoim wystąpieniu pani Imelda przedstawiła krótki rys biograficzny autora, genezę powstania Wesela, jego symbolikę i ponadczasową aktualność. Swoją wypowiedz obrazowała fragmentami filmu Andrzeja Wajdy.

Spotkanie upamiętniające tę niezwykle ciekawą postać  dostarczyło zebranym wielu niezapomnianych doznań i estetycznych wzruszeń. [...]

Społeczeństwo w Ropczycach przed II wojną światową

Wykład profesora Władysława Tabasza

   

W ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ropczycach odbył się wykład prof. Władysława Tabasza na temat społeczności żydowskiej zamieszkującej Ropczyce do wybuchu drugiej wojny światowej.

Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu został uchwalony przez ONZ w 2005 roku. Upamiętnia on wyzwolenie 27 stycznia 1945 roku hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Obchody Dnia Pamięci mają przypominać współczesnemu pokoleniu o  Holokauście i przestrzegać przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami.

Taki też cel  przyświecał profesorowi Władysławowi Tabaszowi. W wystąpieniu opowiedział uczniom o tradycji i religii Żydów oraz o stosunkach polsko-żydowski w naszym regionie na przestrzeni pięciu wieków. Prelegent słusznie zauważył, że w okresie międzywojennym w Polsce było największe skupisko Żydów, liczące aż 3 125 tysięcy osób. W całej Europie w 1932 roku mieszkało wówczas 9 785 tysięcy Żydów. Wybuch drugiej wojny światowej położył kres istnienia gminy żydowskiej w Ropczycach. Niemcy, po zajęciu miasta, spalili synagogę, Żydów wywieźli do obozów w Pustkowie i  Bełżcu, a lokalny cmentarz żydowski – kirkut – zdewastowali. [...]

 

Mikołajkowy koncert w Ropczycach

      

Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach wspólnie z Zarządem PCK o/w Ropczycach zaprosiło dzieci na mikołajkowy koncert przygotowany przez Szkołę Muzyczną Yamaha z Ropczyc pod kierunkiem Jerzego Wojnarowskiego. Mikołaj, który choć w grudniu szalenie zajęty , to jednak znalazł chwilę, by odwiedzić Ropczyce i zgromadzone na sali dzieci obdarować słodyczami. W rolę Mikołaja i śnieżynek wcieliła się młodzież z Zespołu Szkół Agro-Technicznych oraz I Drużyny Wędrowniczej Liceum Ogólnokształcącego z Ropczyc. [...]

 

 

 

Mateusz buduje nowe roboty

     

Mateusz Ziobro, który swoja przygodę z robotami rozpoczął w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, nie próżnuje i nadal rozwija się w dziedzinie nauki, jaką jest robotyka. Bierze udział w konkursach i jak sam mówi:  z każdym kolejnym konkursem wiem coraz więcej. Specjalizuje się w kategorii freestyle, która polega na wystawianiu własnych robotów do oceny jury.

 

               Mateusz ostatnio uczestniczył w zawodach Robotic Tournament w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku oraz konkursie Robocomp 2017 organizowanym przez  AGH w Krakowie, gdzie przyznana została mu nagroda publiczności. Wystawił tam robo-głowę o wdzięcznym imieniu B.A.R.O.N. Robot potrafił śpiewać, tańczyć, liczyć, mówić, reagował na dźwięk oraz podążał za palcem.

            Sukces przyniosła mu jednak baza księżycowa „Nowy świt”, której główną funkcją było efektowne przenoszenie czerwonej kulki z miejsca na miejsce. Baza posiadała wbudowane oświetlenie stacji i pomieszczeń dla załogi, miała też wielkie działo, które strzelało cukierkami, mierzyła głośność i wygrywała muzykę. Z tym dziełem Mateusz wystartował w konkursie Sumo Chellange zorganizowanym przez Politechnikę w Łodzi i wywalczył III miejsce. Trzeba dodać, że Mateusz jest uczniem gimnazjum, a we wszystkich tych zawodach rywalizował ze studentami. [...]

 

 

 


Więcej na te i inne tematy możecie państwo przeczytać w wydaniu drukowanym miesięcznika
„Ziemia Ropczycka”.

Wydarzenia Roku 2018

W 2018 roku na miano "Wydarzeń Roku" zasługują dwie imprezy:

- Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej, który odbędzie się w dniu 7 stycznia 2018 roku

- 41. Dni Ziemi Ropczyckiej, które planowane są na okres od 24 do 27 maja 2018 roku

- XV Międzynarodowy Jarmark Kowalski, który planowany jest w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2018 roku

- Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018 roku

Jednocześnie informujemy, iż planowane terminy imprez mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie serwisu internetowego.

Redakcja

Statystyki

  • 152585Wizyty ogółem:
  • 54811Ilość odwiedzających:
  • 1Odwiedzający obecnie stronę: