Z obrad Rady Miejskiej w Ropczycach

 

XLVIII sesja – 5 lutego 2018 r.

            

Pierwsza sesja 2018 roku w części uchwałodawczej zamknęła się przyjęciem przez radę 13 uchwał. Większość z nich dotyczyła dostosowania stanu prawnego do nowych ustaw oraz dokonania niezbędnych korekt. Najważniejsza była uchwała o zmianie budżetu, ponieważ wprowadza korekty w dziedzinie inwestycji w 2018 roku. W związku z brakiem chętnych na wykonanie zadaszenia trybun stadionu, przyjęto propozycję burmistrza Bolesława Bujaka dotyczącą innego sposobu wykorzystania środków wolnych po nieskutecznym przetargu; kwotę 1,4 mln zł przekazano na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, a 10 tys. zł na tzw. Otwarte Strefy Aktywności, czyli projektowanie i wykonanie placów zabaw na osiedlu Północ oraz na osiedlu Śródmieście, osiedle tzw. za stadionem. Jeśli chodzi o budowę hali sportowej – jest zgoda rady na uruchomienie procedury przetargowej i następnie wykonawczej. Jednak krok ten wymaga powtórnej analizy możliwości finansowych bieżącego i przyszłego roku.

W części sprawozdawczej burmistrz przekazał informacje o najważniejszych przedsięwzięciach i zdarzeniach, głównie gospodarczych, składających się na pracę Urzędu Miejskiego. W związku z przetargami z ubiegłego roku:

- zakończona została budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Chechły (ulica Zielona)

- w trakcie realizacji jest budowa tzw. altany przy budynku wielofunkcyjnym na osiedlu Granice (poszerzenie części wielofunkcyjnej w zamian za wykorzystanie dotychczasowej bazy na cele opiekuńczo-edukacyjne: na przedszkole dla około 50 dzieci oraz żłobek dla 30 dzieci).

Styczeń i luty były wykorzystywane na przeprowadzenie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców na zadania inwestycyjne wynikające z przyjętego budżetu na bieżący rok. Zrealizowane i przygotowywane na najbliższy okres przetargi dotyczą:

  • budowy etapu szkoły w Brzezówce (szkoła będzie częścią składową kompleksu w skład, którego wchodzi nowo oddany w 2017 roku wiejski dom kultury zawierający część biblioteczną, salę widowiskową, która może pełnić rolę sali gimnastycznej, pomieszczenia dla kół zainteresowań i szatni szkolnej). Etap budowy wyznaczony na bieżący rok ma wartość 750 000 zł. Planowane zakończenie budowy i oddanie obiektu do użytku to 1 wrzesień 2019 roku,
  • przebudowy dachu na szkole w Małej,
  • kontynuacji rozbudowy budynku zaplecza na stadionie w Gnojnicy Dolnej,
  • utrzymania zieleni miejskiej,
  • przebudowy ulicy Przemysłowej (wartość zadania sięga 2 mln zł, środki w połowie pochodzą z budżetu gminy i dotacji rządowej),
  • budowy chodnika przy ulicy Sucharskiego (ulica Sucharskiego jest ulicą powiatową, jednak  z uwagi na zapotrzebowanie tu, jak i na innych osiedlach i w sołectwach, gmina na własny koszt decyduje się wybudować chodniki, wcześniej wykonując niezbędną dokumentację; budowie tego chodnika będą towarzyszyły: poszerzenie drogi, odbudowa i przykrycie rowów i drenaż; na bieżący rok założono również wykonanie odcinków chodników przy innych drogach powiatowych: na osiedlu Pietrzejowa – ul. Wyszyńskiego, na osiedlu Granice – ul. Leśna oraz w sołectwie Niedźwiada),
  • budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Czekaj (ulica Dworcowa) oraz w sołectwie Brzezówka (do starej szkoły, wzdłuż firmy Weldon), w sołectwie Gnojnica Wola (w kierunku do: leśniczówki, ulicy Leśnej i Broniszowa). W planie bieżącego roku jest jeszcze realizacja kolejnych odcinków oraz pojedynczych punktów oświetlenia, według zgłaszanego zapotrzebowania i kryterium celowości społecznej.

W części „gospodarczej” sprawozdania burmistrz przekazał wiadomość, że udało się rozwiązać problem byłej kładki na Wielopolce w obrębie ulicy Zielonej; przygotowywana jest dokumentacja formalno-prawna kładki w związku z uzyskaniem zgody na dostęp od kładki do ulicy Zielonej.

Informacje burmistrza z innych dziedzin działalności administracji samorządowej:

- referat podatków przygotowuje nakazy podatkowe celem dostarczenia ich podatnikom zobowiązanym do uiszczenia podatków; w ten sposób realizuje budżet gminy po stronie dochodowej w zakresie wpływów z podatków gminnych,

- instytucje gminne: szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, centrum sportu, stowarzyszenia kulturalne (działając między innymi w oparciu o dotacje z budżetu gminy przyznane w ramach obowiązujących przepisów) realizowały różne przedsięwzięcia w dziedzinie szeroko rozumianej kultury; w styczniu i lutym były to koncerty kolęd i pastorałek, obchody dnia babci i dziadka, spotkania seniorów (od ubiegłego roku w naszej gminie w szerokim zakresie rozwijana jest polityka senioralna, działa Rada Seniorów, terenowe kluby seniora, na 2018 rok na ten rodzaj działalności w budżecie gminy wyodrębniono specjalną kwotę) oraz występy artystów zamiejscowych.

Tematem 48. sesji było również przyznanie honorowych wyróżnień „Zasłużony dla Ropczyc”. Na wniosek Burmistrza Ropczyc, Rada Miejska przyznała to wyróżnienie: Kazimierzowi Mikrutowi (za działalność społeczną i gospodarczą), Eugeniuszowi Stępakowi (za działalność społeczną i edukacyjno-kulturalna) i Wiesławowi Żylskiemu (za działalność samorządową i edukacyjno-kulturalną). Rada Miejska zapoznała się ze szczegółowymi uzasadnieniami przedstawionych kandydatur. Przez to wyróżnienie Burmistrz Ropczyc i Rada Miejska chcą docenić konkretne osoby oraz symbolicznie podziękować i docenić wszystkich innych działających w wymienionych dziedzinach. [...]

 

Władysław Bursztyn i Brunon Krise – mecenasi niepodległości Ropczyc

    

   W ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 1 lutego 2018 roku w czytelni odbył się wykład poświęcony Władysławowi Bursztynowi i Brunonowi Krise – wybitnym synom Ziemi Ropczyckiej. To dzięki ich zaangażowaniu, odwadze i dyplomacji  Powiatowy Komitet Narodowy (PKN) w sposób pokojowy przejął w Ropczycach władzę z rąk Austriaków.

Członkami PKN, któremu przewodniczył hrabia Tomasz Romer, byli między innymi: proboszcz z Witkowic Jan Wcisło oraz posłowie: Michał Jedynak z Paszczyny oraz Jan Babicz z Niedźwiady. Słuchacze ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach podczas wykładu dr Grażyny Woźny dowiedzieli się o losie państwa przedrozbiorowego i zrywach patriotycznych, które doprowadziły do przebudzenia narodowego. Ponadto zapoznali się z działalnością dra Krisego i jego żony Jadwigi w Towarzystwie Szkoły Ludowej, które wydało książkę, znaczącą dla historii Ropczyc, Przeszłość wsi powiatu ropczyckiego w ustach ich mieszkańców (1936 r.). Goście ze Środowiskowego Domu obejrzeli fotografię oryginalnej ropczyckiej tarczy legionów i zapoznali się z jej genezą oraz celami, którym ta sztandarowa inicjatywa Powiatowego Komitetu służyła. Tarcza, ufundowana w 1916 roku symbolizowała kult idei legionowej. Wystawiana była na wszystkich polskich uroczystościach patriotycznych w powiecie, podczas których zbierano datki finansowe, przeznaczane dla wdów i sierot po legionistach. [...]

Legendarne początki państwa polskiego

   

Średniowieczne amulety (lunula i kieł dzika), gliniane naczynia, giezło – to tylko niektóre z rzeczy które mogli zobaczyć uczniowie klasy III a podczas lekcji w bibliotece w Lubzinie. Lekcja miała niecodzienny charakter, ponieważ prosto ze średniowiecznego grodu przybyła do nas Mirogniewa, która opowiedziała dzieciakom o tym, jak wyglądało codzienne życie w średniowiecznej osadzie. Jak wyglądali ludzie, w co się ubierali, jak wytwarzali ubrania, narzędzia, co jedli, jakich naczyń używali. Miłą niespodzianką były przyniesione przez Mirogniewę najprawdziwsze podpłomyki, którymi wszyscy się zjadali.
Spotkanie z żywą historią było dla dzieci ciekawą przygodą. [...]

 

Książki czytamy, więc wypożyczamy

      

Wisława Szymborska powiedziała kiedyś, że czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Nie sposób się nie zgodzić z naszą noblistką. Książki, to zarówno źródło wiedzy, jak i rozrywki. Nie ma co do tego wątpliwości. Większość z nas sięga po nie, żeby się zrelaksować, zanurzyć w opowiadanej historii i poznać nowy, zwykle inny świat.

Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie po raz kolejny rozstrzygnęła konkurs na „Najaktywniejszego czytelnika roku”. Po podsumowaniu wypożyczeń i systematyczności odwiedzin biblioteki przyznano ten tytuł: Kindze Żurawskiej, Zuzannie  Pociask, Zofii  Hameli, Aleksandrze Żurawskiej, Gabrieli Kaczor, Natalii Dyndor, Natalii, Jaworek, Amelii Bobulskiej i Marcelowi  Bobulskiemu. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczono 23 stycznia w czasie apelu w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej w obecności dyrektor szkoły, Renaty Samson – Matysek, nauczycieli oraz  uczniów. [...]

 

 

 

Dzień Seniora i święto pań w Gnojnicy


   W niedzielę, 11 lutego w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej świętowaliśmy Dzień Seniora. Na deskach naszej sceny pojawili się młodzi artyści z Małej – dziecięca kapela pod kierownictwem Stanisław Strzałki. Ludowe przyśpiewki zaprezentowali również „Młodzi Niedźwiedzinie”, którzy uświetnili ten dzień pięknym śpiewem i graniem. Goście miło spędzili czas na wspólnym biesiadowaniu. Z racji tego, że była to ostatnia niedziela w karnawale, panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszne pączki i faworki. W imieniu naszych gości serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu tego pięknego spotkania. Seniorzy byli bardzo zadowoleni i potwierdzili już swoje przybycie na przyszłoroczne spotkanie.

3 marca w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy panie z Koła Gospodyń Wiejskich spotkały się aby, złożyć sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2017. Katarzyna Wójcik – przewodnicząca koła przedstawiła wszystkie działania, które zostały zrealizowane oraz te, które wspólnie z wszystkimi członkiniami zostały zaplanowane na rok bieżący. Nie było to jednak zwyczajne spotkanie; panowie z Rady Sołeckiej przygotowali niespodziankę z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Były, tańce śpiewy, humorystyczne scenki i oczywiście kwiaty. Spotkanie to zapisano do bardzo udanych imprez organizowanych wspólnie z KGW, Radą Sołecką i OSP. [...]

 

Dzień Kobiet 

Dzień Kobiet to powszechnie znane święto obchodzone 8 marca. Jego początków możemy szukać w starożytnym Rzymie, w tzw. Matronaliach, przypadających na pierwszy tydzień marca. Święto kojarzyło się z macierzyństwem i płodnością; mężowie obdarowywali w tych dniach swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.

   Mimo analogii ze starożytnymi świętami, wydaje się jednak, że dzień kobiet ma swoje początki w ruchach robotniczych i emancypacyjnych w Ameryce Północnej i Europie na początku XX wieku. Z czasem, wraz z postępującym wyzwoleniem kobiet, święto to straciło swój „feministyczny” wydźwięk, a stało się po prostu okazją do okazania szacunku płci pięknej. Dziś Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w wielu krajach. Panie otrzymują najczęściej kwiaty i życzenia od swoich partnerów. W ostatnich latach narodził się też pomysł połączenia obchodów Dnia Kobiet z działaniami feministek – co roku organizowane są tzw. manify, czyli manifestacje mające na celu promowanie równouprawnienia i walkę z dyskryminacją kobiet, zwłaszcza w życiu zawodowym i politycznym.
W Ropczycach, z okazji swojego święta, panie spotkały się w Centrum Kultury. O atrakcje postarali się panowie, którzy zadbali o kwiaty, piernikowe serca i życzenia. Coś dla ciała (doskonały catering) był już dziełem pań (!) oraz młodzieży (obojga płci) z ZSAT w Ropczycach, a coś dla ducha (koncert) przedstawił zespół muzyczny StandBy z Tarnowa. [...]


Więcej na te i inne tematy możecie państwo przeczytać w wydaniu drukowanym miesięcznika
„Ziemia Ropczycka”.

Wydarzenia Roku 2018

W 2018 roku na miano "Wydarzeń Roku" zasługują następujące imprezy:

- Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej, który odbędzie się w dniu 7 stycznia 2018 roku

- 41. Dni Ziemi Ropczyckiej, które planowane są na okres od 24 do 27 maja 2018 roku

- XV Międzynarodowy Jarmark Kowalski, który planowany jest w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2018 roku

- Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018 roku

Jednocześnie informujemy, iż planowane terminy imprez mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie serwisu internetowego.

Redakcja

Statystyki

  • 170036Wizyty ogółem:
  • 57541Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: