Wspólna pamięć

Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne: wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć. To piękna definicja Ojczyzny autorstwa polskiego filozofa Bogusława Wolniewicza. Język, terytorium i szeroko pojęta historia stanowią o odrębności narodowej i są spoiwem społeczeństwa. Kultywowanie wiedzy i pamięci na ten temat jest równoznaczne z krzewieniem patriotyzmu.

Budowanie więzi z Ojczyzną, szczególnie z tą „małą Ojczyzną”, jest celem konkursu „Wielopolszczyzna – nasza mała Ojczyzna” organizowanego corocznie przez bibliotekę GOKiW w Wielopolu. W tegorocznych eliminacjach wzięło udział 51 gimnazjalistów, a w finale – pięciu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Popiełuszki w Wielopolu. 8 maja odbył się finał konkursu. Komisja w składzie: Paweł Wośko – historyk, Krystyna Wlezień – sekretarz gminy Wielopole oraz Wiesława Śledziona – kierownik bibliotek GOKiW, oceniła pisemne i ustne wypowiedzi młodzieży, przyznając: I miejsce – Gabrieli Bieszczad, II miejsce – Ewie Pijar, III miejsce – Dominikowi Krajewskiemu (wszyscy z Glinka). Wyróżniono Grzegorza Kolebuka z Broniszowa oraz Krystiana Kisiela z Nawsia. Honorowymi gośćmi wydarzenia były radne gminy Wielopole: Maria Żywot oraz Renata Góra. [...]

 

 

Więcej na te i inne tematy możecie państwo przeczytać w wydaniu drukowanym miesięcznika
„Ziemia Ropczycka”.

 

Wydarzenia Roku 2018

W 2018 roku na miano "Wydarzeń Roku" zasługują następujące imprezy:

- Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej, który odbędzie się w dniu 7 stycznia 2018 roku

- 41. Dni Ziemi Ropczyckiej, które planowane są na okres od 24 do 27 maja 2018 roku

- XV Międzynarodowy Jarmark Kowalski, który planowany jest w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2018 roku

- Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018 roku

Jednocześnie informujemy, iż planowane terminy imprez mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie serwisu internetowego.

Redakcja

Statystyki

  • 174684Wizyty ogółem:
  • 60261Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: