Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu jest corocznie obchodzony na całym świecie w lutym. Ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu celebrowało 135 państw.

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej również przyłączyła się do organizacji tego przedsięwzięcia. 20 lutego wszyscy wychowawcy, od przedszkola do gimnazjum, postarali się, by Dzień Bezpiecznego Internetu został przez dzieci dobrze i owocnie wykorzystany. Każda klasa wykazała się inicjatywą mającą podkreślić, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za cyfrowe bezpieczeństwo. Tego dnia w szkole gościli również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, którzy przedstawili dzieciom i młodzieży niebezpieczeństwa związane z Internetem, informując jednocześnie, gdzie szukać pomocy w razie niepokojących sytuacji. Bardzo ważne jest, żeby każdy, już od najmłodszych lat, uczył się reagować na nielegalne treści pojawiające się w sieci. Istotne jest także, aby nie pozostawać obojętnym na cyberprzemoc, gdyż tylko poprzez aktywne działanie możliwe jest zbudowanie bezpiecznego Internetu. Nauczycielka informatyki, Małgorzata Śliwa, która uczestniczyła (6 lutego) w konferencji w Warszawie pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci opowiedziała uczniom, z jakimi niebezpiecznymi treściami mogą spotkać się w Internecie. Jedną z przedstawionych form był flejm czyli kłótnia internetowa, zwana czasem wojną na obelgi. Jest to seria wiadomości celowo wrogich lub obraźliwych wysyłanych na grupę, listę dyskusyjną, czy forum dyskusyjne. Jest jednym z najczęstszych pogwałceń netykiety. Kolejną formą jest trollowanie (trolling)  polegające na prowokowaniu innych użytkowników celem zdenerwowania ich oraz wywołania bezcelowej kłótni. Największym zagrożeniem jest jednak hejt – pogardliwy, złośliwy komentarz internetowy. Pani Małgorzata oraz wychowawcy podkreślali, że szacunek jest ważny w sieci nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby. [...]

 

Szkolne święto buraka ćwikłowego

 13 lutego, w ramach promocji zdrowego stylu życia, w Szkole Podstawowej Niedźwiadzie Górnej świętowano dzień buraka ćwikłowego, przygotowany przez szkolny zespół do spraw promocji zdrowia.

Był to  kolejny „dzień z warzywem” i odpowiednimi kolorami ubrań. Uczniowie poznali dobrodziejstwa tego warzywa poprzez prelekcje i gazetki tematyczne w formie plastycznej. Dowiedzieli się, jak bardzo zdrowym warzywem jest burak, jakie zawiera witaminy i wartości odżywcze. Ten dzień  obfitował w zabawy, krótki fitness przy muzyce, twórczość poetycką i prace plastyczne z ciemnoczerwonym warzywem w roli głównej.  Wszyscy mogli degustować czerwony barszczyk, który bardzo smakował. Dzieci chętnie sięgały po dokładki! Poprzez pokazy, zabawę, doświadczania, dzieci mają świadomość konieczności spożywania warzyw i ich przetworów. „Spotkanie z burakiem” okazało się bardzo przyjemne i pożyteczne. Ten dzień był wyjątkowy, zdrowy, witaminowy, dostarczył wszystkim  dużej dawki śmiechu i radości. [...]

 

 

Zbiórka zuchowa

  Zuchy z gromady zuchowej „Wesołe niedźwiadki” przy Szkole Podstawowej im. Baśni Polskiej nie nudziły się na feriach. Drużynowe starszej i młodszej grupy: Agnieszka Baran i Natalia Stasik zorganizowały zbiórkę, której celem było zintegrowanie obydwóch grup zuchowych poprzez wspólne gry i zabawy.

Zbiórka, która rozpoczęła się rutynowym okrzykiem oraz zaśpiewaniem hymnu zucha, przebiegała w atmosferze radości i zadowolenia. Zuchy i zuchenki uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, spośród których najwięcej radości przysporzyła zabawa w „rekina” z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz bitwa na kulki z gazety. Dużym wyzwaniem dla zuchów było stworzenie w zespołach flagi swojej grupy oraz wymyślenie jej nazwy. [...]

 

 

Powiatowa Gala Wolontariatu

  15 lutego 2018 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się Powiatowa Gala Wolontariatu 2017 zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach.

  Podczas uroczystości przyznano nagrody, wyróżnienia i statuetki osobom, instytucjom i firmom zaangażowanym w działalność wolontariacką. Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach wnioskowało o przyznanie tytułu „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego” Zakładom Magnezytowym Ropczyce S.A. Firma ta od lat wspiera różnorodne  działania szkoły na rzecz społeczności lokalnej. Kapituła konkursowa przychyliła się do wniosku Rady Pedagogicznej i Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. otrzymały honorowy tytuł! Jest to dla naszej szkoły ogromna radość.
Gala była okazją do zaprezentowania dorobku ropczyckiego liceum w dziedzinie wolontariatu i kształtowania postaw altruistycznych. Wzięło w niej udział 40 uczniów LO w Ropczycach; poznali oni dokonania ludzi, podejmujących pracę na rzecz innych, a dodatkowo uświetnili uroczystość występem artystycznym. [...]

 

Warsztaty przyrodnicze

22 lutego 2018 r. w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach odbyły się VI warsztaty przyrodnicze dla uczniów szkół gimnazjalnych których uczestniczyli przedstawiciele dwunastu placówek z powiatu ropczycko – sędziszowskiego – łącznie 79 uczestników.

Podstawowym celem warsztatów jest zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi i zawodowymi poprzez angażowanie ich do samodzielnego  przeprowadzania i analizowania doświadczeń laboratoryjnych, prezentowania wyników własnych obserwacji oraz wypowiadania się w języku angielskim na temat recyklingu. Program warsztatów obejmował część praktyczną, czyli wykonywanie przez gimnazjalistów ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń językowych według przygotowanych instrukcji oraz część teoretyczną.
Dla uczestników przygotowano osiem ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu biologii, chemii i przedmiotów budowlanych oraz ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe.  Każda grupa ćwiczeniowa otrzymała instrukcję i karty pracy do uzupełnienia oraz została zapoznana z zasadami bezpiecznej pracy w pracowniach i przepisami BHP. Opiekunami grup laboratoryjnych byli uczniowie Zespołu Szkół: Krzysztof Hendzel, Adrian Książek, Jan Ochał, Jakub Wrona, Izabela Jaworska, Zuzanna Niewiadomska, Natalia Sowa, Linda Sowiźrał (wszyscy z klasy 3 TBF), Maciej Szalwa, Maksymilian Wolak (obaj z klasy 3 TL), Wiktoria Dęborowska, Klaudia Hinc, Wiktoria Ziomek, Aleksandra Żuczek i Magdalena Standos (wszyscy z klasy 1 TL).
Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń i bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele: Renata Kopala, Agnieszka Rógi, Agata Marciniec. Katarzyna Nieroda przeprowadziła zajęcia poszerzające i utrwalające słownictwo z zakresu przetwarzania śmieci i odzyskiwania z nich surowców wtórnych, wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne i narzędzia internetowe takie jak Socrative, Kahoot i czytnik kodów QR. Po  wykonaniu wszystkich ćwiczeń uczniowie zostali zaproszeni na mały poczęstunek przygotowany przez uczennice z klasy 4 TH pod opieką Agaty Marciniec; szwedzki stół obsługiwały: Klaudia Charchut i Agata Galas.
W drugiej części warsztatów zebrani obejrzeli prezentację pt.: „Nie ma śmieci, są surowce” oraz wysłuchali informacji na temat oferty edukacyjnej Zespołu Szkół przygotowanej na rok szkolny 2018/2019. Podczas warsztatów pamiątkowe dyplomy oraz nagrody otrzymali uczniowie klasy 3 TMS: Kamil Kurowski, Damian Król, Damian Tokarz, Wojciech Zięba wyróżnieni w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
[...]

 

 

 

Dzień  otwarty w WSIiZ w Rzeszowie

22 lutego 2018 roku uczniowie klasy III TŻ (to klasa patronacka WSIiZ) wraz z opiekunami: M. Charchut i H. Wiktor wzięli udział w dniu otwartym WSIiZ w kampusie uczelni w Kielnarowej.

Młodzież miała okazję zapoznać się z  aktualna ofertą dydaktyczną uczelni. Szczegółowych informacji na temat kierunków, specjalności, programów studiów udzielali wykładowcy, studenci oraz absolwenci. W programie dnia otwartego znalazło się szereg konsultacji, warsztatów, wykładów dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie zwiedzili uczelnię oraz mieli możliwość uczestnictwa w multimedialnych atrakcjach. Studenci Koła Naukowego Nowych Technologii Programistycznych zaprezentowali możliwości druku 3D, a pracownicy Katedry Grafiki Komputerowej opowiedzieli m. in. o wirtualnej rzeczywistości i procesie tworzenia postaci do gier komputerowych. [...]

Więcej na te i inne tematy możecie państwo przeczytać w wydaniu drukowanym miesięcznika
„Ziemia Ropczycka”.

Wydarzenia Roku 2018

W 2018 roku na miano "Wydarzeń Roku" zasługują następujące imprezy:

- Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej, który odbędzie się w dniu 7 stycznia 2018 roku

- 41. Dni Ziemi Ropczyckiej, które planowane są na okres od 24 do 27 maja 2018 roku

- XV Międzynarodowy Jarmark Kowalski, który planowany jest w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2018 roku

- Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 19 sierpnia 2018 roku

Jednocześnie informujemy, iż planowane terminy imprez mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie serwisu internetowego.

Redakcja

Statystyki

  • 170036Wizyty ogółem:
  • 57541Ilość odwiedzających:
  • 0Odwiedzający obecnie stronę: